Havenafvalplan

Op 4 november is bij Port of Harlingen de Aankondiging van een Opdracht (Open House) opengesteld. Deze Open House betreft het aanmelden voor de inzameling en verwerking van Annex I, IV, V en VI scheepsafvalstoffen in het havengebied van Port of Harlingen waarop het kostendekkingssysteem (minimaal 30% kostendekkingssysteem Annex I, IV en VI en 100% kostendekkingssysteem Annex V) van toepassing is. De Open House is een aanmeldingsprocedure waarbij met alle partijen die zich daarvoor aanmelden en die voldoen aan gestelde voorwaarden, een overeenkomst wordt gesloten. Alleen partijen waar een overeenkomst mee is gesloten conform de open house, komen in aanmerking voor het factureren van de gemaakte kosten met betrekking tot inzameling conform het kostendekkingssysteem zoals opgenomen in het MARPOL-verdrag. Onderstaand de betreffende stukken.