Pleziervaart

In 2007 hebben de partners van ‘Varen doe je Samen!’ de handen ineengeslagen om de verkeersveiligheid op de Nederlandse vaarwegen te bevorderen. Er is gezamenlijk gewerkt aan het verbeteren van de veiligheid op de wateren waar zowel beroeps- als recreatievaart gebruik van maakt.

 

Voordat u gaat varen is het zaak een aantal dingen goed op orde te hebben. Is uw schip technisch in orde, krijgt het regelmatig onderhoud? Heeft u alles bij zich, zoals een actuele waterkaart, geschikte reddingvesten en communicatiemiddelen? Kent u de vaarregels, weet u hoe u in allerlei situaties die u onderweg kunt tegenkomen moet handelen?

Voorbereidingen treffen

Op de website www.varendoejesamen.nl vind u alle informatie om, als recreant, veilig en plezierig het water op te gaan.

Actuele waterdata

Op de website van Rijkswaterstaat treft u belangrijke waterdata, waaronder informatie over waterstanden, het getij, de stroming en golven.

Bruggen en sluizen

De haven van Harlingen heeft verschillende binnen- en buitenbruggen en sluizen. Op onze webpagina Bruggen en Sluizen vindt u een overzicht met de bijbehorende bedieningstijden en contactgegevens.

Marifoonkanalen Harlingen en Waddenzee

De marifoon is een belangrijk veiligheidsmiddel aan boord. Het maritieme communicatiemiddel bij uitstek. Zowel op zee als op de binnenwateren.

 

Als schipper of kapitein gebruikt u de marifoon niet alleen voor overleg met de sluismeester, de brugwachter en de havenmeester. Ook andere schepen brengt u via dit kanaal op de hoogte van uw voorgenomen manoeuvres.

 

Voor de scheepvaart in de Harlinger haven en het omringende Waddengebied zijn alle benodigde marifoonkanalen in kaart gebracht.

Ligplaatsen pleziervaart

Het is niet toegestaan om met een pleziervaartuig af te meren op ligplaatsen die zijn bestemd voor beroepsvaart. Hiervoor wordt u verwezen naar de diverse jachthavens en passantenplekken aan het binnenwater van Harlingen. Raadpleeg hiervoor www.ligplaats.net. Informatie over de bediening van de bruggen en sluizen in Harlingen vindt u op de pagina “bruggen en sluizen

Registratie verplicht

Port of Harlingen beheert namens de gemeente Harlingen de openbare ligplaatsen op het binnenwater van Harlingen. Hier zijn ligplaatsen voor passanten en abonnementhouders (geen vaste ligplaatsen). Ligplaats mag alleen worden ingenomen met toestemming van Port of Harlingen (Art. 3.3 Havenverordening).

Passanten kunnen zich in de periode 1 april t/m 31 oktober voor een ligplaats melden bij de brugwachters. Deze kunt u dagelijks tussen 09.00 en 19.00 u telefonisch bereiken op 06-53 75 25 87.

Overige ligplaatshouders moeten zich registreren bij Port of Harlingen. Als bewijs van registratie ontvangt u een sticker met een uniek registratienummer. Deze sticker moet op een goed zichtbare plaats op of aan de achtersteven van het vaartuig worden aangebracht. Voor vaartuigen met een lengte vanaf 4 meter is havengeld verschuldigd. De tarieven vindt u op de pagina “Havengeld en tarieven”.

 

Contactgegevens voor registratie of aanvraag abonnement pleziervaart:

E-mail:                         haven@portofharlingen.nl

Telefoonnummer:        0517 – 72 33 33

Bezoekadres:                Waddenpromenade 3 Harlingen

 

Bij een nieuwe registratie graag de volgende gegevens meesturen:

  • Foto van het vaartuig
  • Naam, kentekens, type en beschrijving van het vaartuig
  • Afmetingen van het vaartuig (lengte, breedte en diepgang)
  • Huidige of gewenste ligplaats
  • Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van de schipper/eigenaar van het vaartuig

WiFi voor de scheepvaart

In de buitenhavens van Harlingen is voor de scheepvaart en andere havengebruikers WiFi beschikbaar. Dit wordt aangeboden door Binnenvaartnet.nl. Een landelijk initiatief waarmee u met één voordelig abonnement (van €120,- per jaar of € 10 per week in diverse havens en ligplaatsen toegang krijgt tot snel en onbeperkt internet. Meer informatie over deze service en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden, vindt u op de website van Binnenvaartnet.

Cruise Port Harlingen

Harlingen is één van de oudste havens in Nederland. Een prachtige stad met historische grachten, panden, binnenhavens en vriendelijke, verwelkomende inwoners. Het biedt een breed pallet aan culinaire en culturele juweeltjes en is gelegen aan de prachtige Waddenzee (UNESCO Werelderfgoed)

 

Harlingen is een prachtig startpunt om Nederland te ontdekken en daardoor ook zeer in trek is bij cruisereizigers. De haven heeft een state-of-the-art cruiseterminal waar twee schepen tegelijk kunnen worden afgehandeld.

 

Meer informatie over Harlingen als cruisebestemming en de terminal vindt u op www.cruiseportharlingen.nl.