Aanmelden en afval visserij

Harlingen is onder andere de thuishaven van de historische en befaamde Urker vissersvloot. Deze vissersvloot is vandaag de dag verreweg de grootste van Nederland.

 

Port of Harlingen verzorgt de communicatie met de vloot en de toewijzing van ligplaatsen. Dit geldt ook aan de steigers van Visveiling Urk.

Meldplicht Noordzeekotters

Noordzeekotters die in Harlingen willen lossen, dienen een vooraanmelding bij ons te doen. De deadlines voor de vooraanmelding zijn als volgt:

 

ETA

Aanmelden voor

Vóór Vrijdag 12.00 uur Donderdag 15.00 uur
Vrijdag 12.00 – 18.00 uur Vrijdag 08.00 uur
Na Vrijdag 18.00 uur Vrijdag 12.00 uur

 

Gewenste informatie

  • Hoe laat verwacht u binnen te lopen (ETA)?
  • Lost u rechtstreeks op de vrachtauto of via de Visveiling (heftruck)?
  • Hebt u specifieke wensen m.b.t. kadegebruik voor reparatie / onderhoud?
  • Zijn er andere zaken waarbij we rekening moeten houden bij de ligplaatsplanning? Na bovenvermelde aanmeldtijden wordt de ligplaatsplanning opgemaakt of bijgewerkt.

 

Na uw aanmelding ontvangt u zo spoedig mogelijk een bericht retour met daarin de toegewezen ligplaats. Eventuele wijzigingen in uw aanmelding dient u zo spoedig mogelijk door te geven.

Aanmelden Noordzeekotter

Uw (gewijzigde) aanmelding dient u elektronisch bij ons aan te leveren via e-mail. Vragen rondom de aanmelding kunt u ook telefonisch stellen op het telefoonnummer 0517-492300.

Meldplicht bij binnenkomst en vertrek

U dient zich op VHF11 te melden bij onze Havendienst:

 

  • Voor u de haven binnen loopt;
  • Voordat u los maakt om uw schip te verhalen / draaien;
  • Voordat u vertrekt van de ligplaats.

Afvalinzameling visserij

Op 20 november 2014 is de Green Deal Visserij voor een Schone Zee ondertekend. Deze Green Deal is tot stand gekomen omdat de partijen zijn overeengekomen dat de maritieme afvalkringloop gesloten moet worden, door middel van afval preventie, afvalmanagement in de havens en door afgiftemaximalisatie van verschillende afvalstromen vanuit de visserij.

Doelstelling

  • De vissersschepen houden al het ‘Fishing for litter’ en al het operationeel scheepsafval en huishoudelijk afval dat niet geloosd mag worden apart aan boord, en geven deze drie afvalstromen in de Nederlandse visserijhavens zoveel mogelijk apart af.
  • In 2016 faciliteren vier visserijhavens de afvalstromen uit de visserij op toereikende wijze en zonder oponthoud voor de vissers. De drie afvalstromen worden apart ingezameld.
  • Uniforme werkwijze Waddenzeehavens vanuit Ecoports en Green Dealprojecten.

Om deze doelstelling te realiseren is er door de Noordelijke Visserijhavens een uniform overzicht van de inzamelfaciliteiten opgesteld, zodat nog duidelijker is waar en hoe diverse afvalstromen afgegeven kunnen worden.

Wie doet wat?

In Nederland kennen we voor de afgifte en verwerking van scheepsafval het systeem van directe en indirecte financiering.