Scheepvaartberichten

Iedere schipper wil dat zijn/haar vaart vlot en volgens schema verloopt. Echter, soms zijn er stremmingen, oponthoud en verkeersmaatregelen of verandert er iets in de bedieningstijden van bruggen en sluizen. Om schippers hiervan op de hoogte te brengen, worden er ‘Berichten Aan de Scheepvaart’ gepubliceerd. Ook wel BAS-berichten of scheepvaartberichten genoemd.

 

Voor de vaarwegen, bruggen en sluizen in beheer bij Port of Harlingen worden de scheepvaartberichten gepubliceerd op de website van Vaarweginformatie. Hier kunt u per gebied de actuele berichten inzien en uw meest efficiënte traject uitstippelen.

Berichten zeehavens

Berichten voor de vaarwegen in de zeehavens (zout water) vindt u onder het gebied “Waddenzee” op de website van Vaarweginformatie.

Berichten binnenwateren

Berichten voor de vaarwegen op het binnenwater (zoet water) vindt u onder het gebied “Fryslân” op de website van Vaarweginformatie.