Vestigingsklimaat

De haven van Harlingen is een veelzijdige regionale haven, de grootste van Friesland en de enige zeehaven in de regio. De haven is sterk in de behandeling en verwerking van zand, grind, zout en pootaardappelen, visserij en visverwerking, scheepsbouw en -reparatie (waaronder megajachten), de productie van casco’s voor de woningbouw, veerdiensten en recreatievaart en meer. Er is ruimte voor meer bedrijvigheid.

Partner in duurzame groei

Port of Harlingen stimuleert het behouden en creëren van waarde en werkgelegenheid in het Harlinger haven- en industriegebied. Denk hierbij aan continuïteit en het groeipotentieel van het havenbedrijfsleven. Samen met onze partners duurzaam groeien.

Bij het aantrekken van nieuwe bedrijven ligt de focus op havengerelateerde bedrijven die toegevoegde waarde bieden. Bijvoorbeeld bedrijven in de scheepsbouw- en afbouw en visserij gecombineerd met value added logistics. Oftewel aanvullende diensten die aan een product worden toegevoegd gedurende het logistieke proces zoals verpakken, ompakken, labellen, prijzen, assembleren. Er is ook een kansrijke toekomst voor bedrijven in duurzame energie, zoals spin-offprojecten vanuit offshore (wind-)activiteiten, waterstof, geothermie, biogassen en een LNG-bunkerstation voor Green Shipping.

 

Zes clusters

Geleidelijke herstructurering leidt toe naar clustering van gelijksoortige activiteiten en co-siting. Zo profiteren bedrijven van synergievoordelen en leggen minimaal beslag op de ruimte. De focus is op zes clusters: ruwe materialen & grondstoffen, visserij, scheepsbouw, logistiek, veerdiensten en duurzame energie.

 

Beschikbare kavels

Alle beschikbare kavels zijn te zien op de Port of Harlingen Havenkaart.

 

Algemene voorwaarden vestiging

Port of Harlingen geeft terreinen uit in ondererfpacht of huur voor de duur van maximaal 50 jaar. Kijk hier voor meer informatie over de huur- en erfpachtvoorwaarden van Port of Harlingen, of neem contact met ons op via +31 (0)517 723 333 of haven@portofharlingen.nl.

 

Ondersteuning bij vestiging

Port of Harlingen is verantwoordelijk voor de economische ontwikkeling, het beheer, onderhoud en de exploitatie van de havens in Harlingen. Als u zich in de haven van Harlingen wilt vestigen, gaan we samen met u op zoek naar de meest geschikte locatie voor uw activiteiten en geven advies op maat.

 

Advies en hulp bij vergunningstraject

Bij het vestigen of uitbreiden van een bedrijf moet er veel worden georganiseerd, waaronder vergunningen. Sommige vergunningen zijn snel geregeld, andere duren langer. Om vestiging of uitbreiding zo vlot en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, kunnen wij adviseren en helpen bij het vergunningstraject. Als u dat wilt, brengen wij in kaart wat u wanneer in uw situatie moet doen en/of u ergens toestemmingen voor nodig heeft.

 

Vast contactpersoon

Port of Harlingen heeft een commercieel manager die uw aanspreekpunt is voor vragen, opmerkingen en advies, tijdens en na het vestigings- of uitbreidingstraject. Voor informatie, ondersteuning en advies neemt u contact met ons op via +31 (0)517 723 333 ohaven@portofharlingen.nl.