Vestigingsklimaat

De haven van Harlingen is een veelzijdige regionale haven, de grootste van Friesland en de enige zeehaven in de regio. De haven is sterk in onder andere de behandeling en verwerking van zand, grind, zout en pootaardappelen, visserij en visverwerking, scheepsbouw en -reparatie (waaronder megajachten), de productie van casco’s voor de woningbouw, veerdiensten en recreatievaart. Er is ruimte voor meer bedrijvigheid.

Partner in duurzame groei

 

Port of Harlingen stimuleert het behouden en creëren van waarde en werkgelegenheid in het Harlinger haven- en industriegebied. Ook stimuleren wij de continuïteit en het groeipotentieel van het havenbedrijfsleven. Wij doen dit door samen met onze partners duurzaam te groeien.

 

Bij het aantrekken van nieuwe bedrijven ligt onze focus op havengerelateerde bedrijven die toegevoegde waarde bieden. Bijvoorbeeld bedrijven in de scheepsbouw- en afbouw en visserij gecombineerd met value added logistics*. Wij zien ook een kansrijke toekomst voor bedrijven in duurzame energie, zoals spin-offprojecten vanuit offshore (wind-)activiteiten, waterstof, geothermie, biogassen en een LNG-bunkerstation voor Green Shipping.

 

* Aanvullende diensten die aan een product worden toegevoegd gedurende het logistieke proces, als verpakken, ompakken, labellen, prijzen, assembleren.

 

Zes clusters

Door geleidelijke herstructurering werken wij toe naar clustering van gelijksoortige activiteiten en co-siting. Zo kunnen bedrijven profiteren van synergievoordelen en minimaal beslag leggen op de ruimte. Wij focussen op zes clusters: ruwe materialen & grondstoffen, visserij, scheepsbouw, logistiek, veerdiensten en duurzame energie.

 

Beschikbare kavels

Al onze beschikbare kavels zijn te zien op de Port of Harlingen Havenkaart.

 

Algemene voorwaarden vestiging

Port of Harlingen geeft terreinen in ondererfpacht of huur uit voor de duur van maximaal 50 jaar. Kijk hier voor meer informatie over de huur- en erfpachtvoorwaarden van Port of Harlingen, of neem contact met ons op via +31 (0)517 723 333 of haven@portofharlingen.nl.

 

Ondersteuning bij vestiging

Port of Harlingen is verantwoordelijk voor de economische ontwikkeling, het beheer, onderhoud en de exploitatie van de havens in Harlingen. Wij ondersteunen u, als u zich in de haven van Harlingen wilt vestigen. We gaan onder meer samen met u op zoek naar de meest geschikte locatie voor uw activiteiten en geven advies op maat.

 

Advies en hulp bij vergunningstraject

Bij het vestigen of uitbreiden van een bedrijf moet er veel worden georganiseerd, waaronder vergunningen. Sommige vergunningen zijn snel geregeld, andere duren langer. Om vestiging of uitbreiding zo vlot en gemakkelijk mogelijk laten verlopen, kunnen wij u adviseren en helpen bij het vergunningstraject. Indien gewenst brengen wij in kaart wat u wanneer in uw situatie moet doen, en of en welke toestemmingen u nodig heeft.

 

Vast contactpersoon

Bij Port of Harlingen heeft u een vaste commercieel manager. Deze is aanspreekpunt voor vragen, opmerkingen en advies, tijdens en na het vestigings- of uitbreidingstraject. Voor informatie, ondersteuning en advies kunt u contact met ons opnemen via +31 (0)517 723 333 of haven@portofharlingen.nl.