Vestigingsklimaat

De haven van Harlingen is de grootste haven van Friesland en de enige zeehaven in de regio. De haven heeft een sterk gemengd karakter. Naast de overslagactiviteiten in hoofdzakelijk droge bulk (zand, grind, zout, stenen, grond/klei), natte bulk (diesel, gasolie) en aardappelen wordt het beeld bepaald door de visserij, veerdiensten en recreatievaart.

 

Harlingen is onder andere de thuishaven van de historische en befaamde Urker vissersvloot. Deze vissersvloot is vandaag de dag verreweg de grootste van Nederland. Verder is in het Harlinger havengebied sprake van industriële bedrijvigheid, met name in de scheepsbouw en-reparatie, visverwerking, productie van zout en de productie van casco’s voor de woningbouw. Maar, er is ruimte voor meer.

Partner in duurzame groei

Port of Harlingen stimuleert het behouden en creëren van waarde en werkgelegenheid in het haven- en industriegebied van Harlingen. We stimuleren eveneens de continuïteit en het groeipotentieel voor het bedrijfsleven, door samen met onze stakeholders  een adequate en duurzame haveninfrastructuur te ontwikkelen.

 

Bij het aantrekken van nieuwe bedrijven ligt onze focus op havengerelateerde bedrijven die toegevoegde waarde bieden, zoals bedrijven in de Scheepsbouw- en afbouw, Visserij + Value Added Logistics, Offshore Wind en Offshore Olie & Gas.

Beschikbare kavels

Al onze beschikbare kavels worden getoond op de Port of Harlingen Havenkaart.

Algemene voorwaarden vestiging

Port of Harlingen geeft terreinen in ondererfpacht of huur uit voor de duur van maximaal 50 jaar.

 

Voor meer informatie over de Port of Harlingen huur- en erfpachtvoorwaarden kunt u contact met ons opnemen via +31 (0)517 723 333 of haven@portofharlingen.nl.

Ondersteuning bij vestiging

Port of Harlingen is verantwoordelijk voor de economische ontwikkeling, het beheer en onderhoud en de exploitatie van de havens in Harlingen. Wanneer u zich in de haven van Harlingen wilt vestigen, zullen wij u op verschillende wijze ondersteunen. We gaan onder andere samen met u op zoek naar de meest geschikte locatie voor uw activiteiten en geven u advies op maat.

Ook uw vergunningstraject in kaart

Bij het vestigen of uitbreiden van een bedrijf moet er veel georganiseerd worden, waaronder vergunningen. De ene vergunningsprocedure is zo geregeld. Andere vergunningsprocedures duren wat langer. Soms wel zes maanden. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden en er tijdig mee aan de slag te gaan.

In onze haven willen we uw vestigings- of uitbreidingsproces zo makkelijk mogelijk maken en zo vlot mogelijk laten verlopen. Wij brengen daarom ook uw vergunningstraject, inclusief de mogelijke benodigde toestemmingen en vergunning, tailor made in kaart.

Vast contactpersoon

Nadat u het vestigings- of uitbreidingstraject heeft afgerond, blijft de toegewezen commercieel manager uw aanspreekpunt voor vragen, opmerkingen en advies.