Verbindingen

De Harlinger haven is voor alle gebruikers goed bereikbaar via water en land. Wij werken eraan om in 2035 dé effectieve en efficiënte op- en overslaghub te zijn van Noord-Nederland en richting Amsterdam en Rotterdam. Ook stimuleren van goederenvervoer over water. Wij onderhouden, verbeteren en optimaliseren daarom continu onze infrastructuur. Dit verbetert de capaciteit en veiligheid van de haven voor de beroepsvaart, de recreatievaart, de bedrijven en werknemers.

Verbeteringen zeevaart

Aan zeezijde houden wij de vaargeulen richting de Noordzee en het IJsselmeer consequent op diepte. Daarnaast verruimen wij de vrijstelling van de loodsplicht van 70 meter scheepslente naar – zo mogelijk – 90 meter. We onderzoeken geschikte oplossingen voor de beperkingen in vaardiepte, zodat ook lading van grotere zeeschepen de haven van Harlingen kan bereiken. We voorkomen drukte op het water en waarborgen de veiligheid in de havenmond.

 

Verbeteringen binnenvaart

Wij zetten ons ervoor in om het Van Harinxmakanaal over de hele lengte bevaarbaar te maken voor schepen tot en met klasse Va. Voor de Tsjerk Hiddessluizen werken we aan een tweede kolk en een grotere capaciteit voor de beroepsvaart. Ook werken we aan betere de openingstijden van de spoorbrug over het Van Harinxmakanaal.

 

Verbeteringen recreatieve vaart

Samen met de gemeente Harlingen zetten we al jaren in op het bevorderen van het toerisme en de waterrecreatie. De Nieuwe Willemshaven is de afgelopen tien jaar getransformeerd van een handelshaven met op- en overslagactiviteiten naar een toeristisch recreatief gebied. Ook voor de recreatieve vaart zorgen wij voor optimale verbindingen.

 

Toereikend personenvervoer Waddeneilanden

Voor het personenvervoer tussen het vasteland en de Waddeneilanden Vlieland en Terschelling zorgen wij dat de verbindingen voor het publiek en de eilandbevolking toereikend zijn en blijven. Dat betekent reguliere, structurele, betaalbare, betrouwbare en financieel gezonde bootdiensten gedurende het gehele jaar. Dus ook in de periodes met weinig passagiers.

 

Investeren in cruisevaart

De zee- en riviercruisevaart zijn belangrijke en gekoesterde toeristische klanten in de Harlinger haven. Port of Harlingen wil ook voor hen een aantrekkelijke aanlooplocatie zijn en blijven. Hiervoor doen wij de nodige investeringen. In 2018 is in de Nieuwe Willemshaven een multifunctionele drijvende steiger in gebruik genomen. Deze is geschikt voor zeecruiseschepen tot een lengte van 160 meter. Ook riviercruiseschepen meren aan deze steiger af.

 

Investeren in Bruine vloot

Harlingen is de thuishaven van zeventig bruine-vlootschepen. Dit zijn traditionele zeilschepen, die afmeren op verschillende locaties in de Willemshaven, het Dok en de Zuiderhaven. Harlingen is een van de grootste charterhavens in Nederland en een gunstige uitvalbasis voor het Wad en het IJsselmeer. Port of Harlingen en de gemeente zetten zich sterk in om de bruine vloot voor Harlingen te behouden. Gezamenlijk investeren wij in goede bereikbaarheid, ligplaatsen en voorzieningen zoals walstroom en waterleverantie.

 

Pleziervaart

In Harlingen verwelkomen we veel maritieme passanten die op weg zijn van het IJsselmeer naar de Waddeneilanden. Als pleziervaarder kunt u met uw zeil- en/of motorboten liggen in de jachthavens en aan de kaden van de Noorder- en Zuiderhaven. Dit zijn allemaal locaties in het historisch centrum van Harlingen. De havens zijn bereikbaar via de drie bruggen die Port of Harlingen bedient. Meer informatie over de bedieningstijden van deze bruggen vindt u bij ‘Bruggen en Sluizen’.

Feiten op rij

Zeezijdig:

  • vaargeul naar de Noordzee, max. NAP – 7,5 m, geen sluizen)
  • naar het IJsselmeer via vaargeul Boontjes, max. NAP – 3,80 m, sluizen Kornwerderzand

Landzijdig:

  • Weg: Rijksweg A31 richting Leeuwarden en Groningen, N31/A7 richting Sneek, Afsluitdijk en Amsterdam
  • Binnenvaart: Van Harinxmakanaal richting Leeuwarden, CEMT-klasse IV, met beperking Va
  • Spoor: geen