Havenvisie Port of Harlingen: koers naar duurzame groei

De Port of Harlingen heeft – samen met bedrijven, gemeente en andere stakeholders – gekeken waar ze zich de komende 15 jaar op wil richten. De ambitie? In 2035 is de haven van Harlingen hét duurzame maritieme en logistieke hart van Noord-Nederland.

Paul Pot, directeur van Port of Harlingen over de toekomst van de haven:

‘De haven van Harlingen heeft een belangrijke rol in de regio. Het is een logistiek knooppunt dat een grote bijdrage heeft aan de lokale en regionale economie en voor veel banen zorgt. Om die rol te behouden en te versterken, is Port of Harlingen begin 2018 verzelfstandigd. Regie is nodig om de haven verder te professionaliseren. Onze ambities: groeien met respect voor onze prachtige omgeving, zonder fysiek uit te breiden. We doen dat door de beschikbare ruimte in het havengebied beter te benutten, synergie tussen bedrijven te vergroten, de visserij te koesteren en het toerisme te faciliteren. We werken bovendien verder aan veilige, effectieve en efficiënte op- en overslagmogelijkheden, en aan een groene-energiecluster. Daarvoor heb je samenwerking en vernieuwing nodig. Zo verstevigen we onze logistieke en economische positie.’

Bekijk de video voor een snelle indruk van de toekomstplannen.