Melden scheepsbezoek

Een zeeschip dat de haven van Harlingen aandoet, moet zich vooraf aanmelden bij de Havendienst van Port of Harlingen, tenzij het hiervan is vrijgesteld of uitgezonderd.  Het melden van een scheepsbezoek moet 24 uur voor aankomst gebeuren. Dit wordt veelal door een scheepsagent verzorgd, maar in sommige gevallen beschikken schepen / rederijen over een eigen account voor het Port Community Systeem van Portbase.

 

Lees hieronder meer over ons aanmeldbeleid voor scheepsbezoeken en overige verplichte meldingen, zoals security, afvalstoffen, gevaarlijke stoffen, bemanning & passagiers en infectieziektes

Reserveren ligplaats

Voordat uw bezoek elektronisch wordt aangemeld, moet u de ligplaats in de haven  reserveren bij de betreffende terminal operator. Voor een ligplaats aan een openbare kade of steiger, in beheer bij Port of Harlingen, neemt u tijdens kantooruren contact op met de Havendienst via telefoonnummer 0517-723 300 of e-mailadres haven@portofharlingen.nl. In dringende gevallen neemt u buiten kantooruren contact op met de Verkeerspost via telefoonnummer 0517 – 412 512.

Aanmelden zeeschepen

Elk zeeschip dat de haven van Harlingen aandoet, heeft een meldplicht op grond van de Regeling Melding en Communicatie Scheepvaart (RMCS) en de Havenverordening. De melding vindt plaats met een elektronische kennisgeving via het door de Havenmeester aangewezen meldportaal: het Port Community System van Portbase. Het melden van een scheepsbezoek moet 24 uur voor aankomst gebeuren, tenzij dit op grond van het RMCS anders is bepaald.

U (of uw scheepsagent) bent verantwoordelijk voor het aanmelden van uw scheepsbezoek. Ook moet u wijzigingen in het bezoek zo spoedig mogelijk elektronisch melden. Op deze manier worden alle op het Maritime Single Window aangesloten overheidspartijen steeds van actuele en betrouwbare informatie voorzien.

Uitzonderingen meldplicht zeeschepen

Op grond van de Regeling Melding en Communicatie Scheepvaart zijn de volgende types zeeschepen uitgezonderd van de elektronische meldplicht:

 

  • Vissersschepen met een lengte over alles tot 45 meter;
  • Pleziervaartuigen met een lengte over alles tot 45 meter;
  • Casco’s / zeeschepen in aanbouw die nog niet over een (tijdelijke) zeebrief beschikken;
  • Oorlogsschepen, Loodsboten en reddingboten van de KNRM.

Meldplicht en uitzonderingen binnenvaartschepen

Binnenvaartschepen moeten zich ten minste 3 uur voor aankomst melden bij de Havendienst. Dit kan tijdens kantooruren telefonisch via 0517-723 300 of 24/7 per e-mail naar haven@portofharlingen.nl. Ook voor binnenvaartschepen geldt dat een ligplaats aan een openbare kade of steiger vooraf moet worden gereserveerd.

Melding infectieziekte

Vermoedt u dat er een infectieziekte aan boord van het schip is? Dan moet u dit ook  melden met het toesturen van een Maritime Declaration of Health via Portbase of haven@portofharlingen.nl. Onze Havendienst informeert hiermee GGD Fryslân, de Port Health Authority voor de haven van Harlingen. Deze stemt met u, uw scheepsagent en de Havendienst de eventuele vervolgmaatregelen af. Meer informatie over het melden van Infectieziekten leest u in onderstaande flyer. Een voorbeeld van een Maritime Declaration of Health ziet u hieronder.

Overige verplichte meldingen

Naast de meldingen over aankomst en vertrek, moet u ook de volgende meldingen via het meldportaal Portbase bij de Havendienst aanleveren:

 

  • Security
  • Waste (melding afvalstoffen)
  • Dangerous Goods (gevaarlijke stoffen)

Nieuw in de haven of zelfstandig kapitein

Heeft u geen scheepsagent? Of is dit uw eerste scheepsmelding bij de haven van Harlingen? Registreert u zich dan eerst bij Port of Harlingen voor u een scheepsmelding doet of een opgave zeehavengeld indient.