Havengeld en tarieven

Wanneer u met uw zee- en binnenvaartschip gebruik maakt van de faciliteiten van de haven van Harlingen dient u havengeld te betalen aan Port of Harlingen. De hoogte van het binnenhavengeld is o.a. afhankelijk van het laadvermogen van het schip en de hoeveelheid die worden overgeslagen. Voor het gebruik van openbare ligplaatsen (kades, steigers en wachtpalen) worden ook kosten in rekening gebracht.

Heffing scheepsafvalstoffen

Voor afval betaalt u een heffing. De hoogte van de heffing is afhankelijk van wel of niet afgeven van afvalstoffen. Meer informatie over het inzamelen van scheepsafvalstoffen leest u in ons Haven Afvalstoffen Plan (HAP). Deze kunt u vinden bij de downloads onderaan deze pagina.

Tarieven en facturering

De tarieven voor het gebruik van de haven van Harlingen worden, in overleg met alle betrokkenen, jaarlijks vastgesteld door Port of Harlingen. De tarieven treft u als PDF-downloads onderaan deze pagina.

Port of Harlingen factureert de kosten aan de hand van uw ingediende gegevens. Uw opgave zeehavengeld wordt door uw agent ingediend.

Nieuw in onze haven en/of zelfstandig kapitein

Heeft u geen scheepsagent? Of is dit uw eerste scheepsmelding bij de haven van Harlingen? Registreert u zich dan eerst bij Port of Harlingen, alvorens u een opgave zeehavengeld indient.

Kortingen en vrijstellingen zeeschepen

Port of Harlingen biedt verschillende soorten kortingen op het zeehavengeld. Bijvoorbeeld aan zeeschepen die de haven frequent aandoen. Port of Harlingen hanteert daarnaast verschillende vrijstellingen voor zeehavengeld. U krijgt bijvoorbeeld een vrijstelling voor een opleidings-, oorlogs of hospitaalschip of zeeschepen, die de haven uitsluitend bezoeken voor het dokken en/of het doen verrichten van herstellingen bij een Scheepsreparatie-inrichting. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor kortingen en/of vrijstellingen? Neem dan contact met ons op.

Kortingen bij deellading binnenvaartschepen

Binnenvaartschepen die niet het volledige laadvermogen overslaan kunnen in aanmerking komen voor een gereduceerd tarief. Hierbij wordt het havengeld berekend op de werkelijk geladen of geloste tonnen, met een minimum van 50% van het laadvermogen. Om voor deze reductie in aanmerking te komen, dient u binnen 24 uur na vertrek uit de haven uw vrachtbrief of connossement naar ons te mailen.