Over Port of Harlingen

NV Port of Harlingen is een zelfstandig havenbedrijf, met de gemeente Harlingen als enige aandeelhouder. Wij zijn verantwoordelijk voor de economische ontwikkeling, het beheer, het onderhoud en de exploitatie van de havens in Harlingen. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor het handhaven van een veilige en vlotte afhandeling van de scheepvaart. Dit doen wij voor, en in nauwe samenwerking met, onze partners.

Korte lijnen

Wij zijn een toegankelijk havenbedrijf met korte lijnen naar de bedrijven en andere partners. Daardoor kunnen we snel schakelen, direct de juiste mensen met elkaar in contact brengen en gericht ondersteunen. We ontwikkelen Port of Harlingen naar een krachtige regionale haven. Dat doen wij door heldere regie, ondernemerschap en samenwerking. Zo creëren wij een haven waar inwoners, bedrijven en andere partners uit Harlingen en Noord-Nederland profijt van hebben.

 

Onze rollen

Als havenbedrijf zijn wij facilitator, aanjager en regisseur. Wij zijn ons voortdurend bewust van deze drie rollen. Zo zijn wij in staat een slagvaardige businesspartner te zijn voor onze bedrijven en overige partners. Tegelijkertijd kunnen wij hierdoor een plek zijn die de inwoners van Harlingen en Noord-Nederland waarde en werkgelegenheid levert. Zo creëren wij een stabiele, effectieve, veilige en duurzame basis voor een professionele en veelzijdige haven.

 

Onze missie

Wij stimuleren het behouden en creëren van waarde en werkgelegenheid in het haven- en industriegebied van Harlingen. Ook stimuleren wij de continuïteit en groeimogelijkheden voor het havenbedrijfsleven. Wij doen dit door samen met onze stakeholders een geoliede organisatie en havengemeenschap te ontwikkelen en te behouden. Als regisseur zorgt NV Port of Harlingen ervoor dat de haven in 2035 hét duurzame maritieme en logistieke hart van Noord-Nederland is.