Over Port of Harlingen

Port of Harlingen is verantwoordelijk voor de economische ontwikkeling, het beheer, het onderhoud en de exploitatie van de havens in Harlingen. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor het handhaven van een veilige en vlotte afhandeling van de scheepvaart. Dit alles doen wij vóór en mét onze stakeholders.

 

Onze missie is een maritieme partner te zijn in duurzame groei, het versterken van de regionale ontwikkeling en het stimuleren van nationale verbindingen. Dit doen wij door een stabiele, efficiënte, veilige en duurzame basis te bieden. We zorgen daarbij ook altijd voor een goede balans tussen economie (gezond rendement), ecologie (kwalitatieve leefomgeving) en een brede toegevoegde waarde voor de regio.

De 4 basissen van Port of Harlingen

Stabiele basis

Creëren van een stabiele basis door gerichte focus en ondersteuning op 6 clusters: ruwe mineralen en grondstoffen, visserij, scheepsbouw, logistiek, veerdiensten en renewables.

Efficiënte basis

Creëren van een optimale op- en overslag hub voor Noord-Nederland middels een goede bereikbaarheid en slimme logistieke concepten gericht op ladingsstromen, bundeling, waardecreatie en samenwerking met andere havens.

Veilige basis

Creëren van een veilige haven door het bewaken van de nautische veiligheid en voorzien in de juiste infrastructuur.

Duurzame basis

Creëren van een duurzame haven door het aanjagen van ontwikkeling en gebruik van duurzame toepassingen en haar bedrijvigheid op een duurzame wijze in te passen in haar kwetsbare omgeving, de Waddenzee. Alsmede synergie en crossovers bij bedrijven te stimuleren met als doel duurzame werkgelegenheid te creëren.

Ons DNA

Port of Harlingen weet wat er speelt bij de bedrijven en op het terrein

Port of Harlingen heeft haar processen en nautisch toezicht goed op orde

Port of Harlingen stuurt de haven eenduidig en helder aan vanuit haar visie en strategie

Port of Harlingen is een goed aanspreekpunt voor haar klanten en stakeholders

Port of Harlingen geeft gerichte ondersteuning

Port of Harlingen respecteert het aanwezige ecologisch systeem

Port of Harlingen is een slagvaardige organisatie met experts en korte lijnen met bedrijfsleven en bestuurders

Jaarcijfers 2017

De totale goederenoverslag met zee- en binnenschepen steeg in 2017 met 11% van 3.720.964 ton naar 4.120.160 ton.

Zeevaart

Het aandeel van de zeescheepvaart in de totale overslag bedroeg 43 %. De overslag met zeeschepen daalde met 3% van 1.780.871 ton naar 1.737.158, welke daling voornamelijk werd veroorzaakt doordat minder zout is overgeslagen. Het aantal zeeschepen dat kwam laden of lossen daalde met 8% naar een aantal van 586 schepen. Het aantal zeeschepen dat voor werfbezoek of andere redenen onze haven heeft aangelopen steeg met 4% naar 665 schepen.

 

Binnenvaart

De overslag binnenscheepvaart steeg dit jaar met 23% naar 2.383.002 ton. Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door meer overslag van gasolie, zand, schelpen en zout in binnenschepen. Ook de overslag van stenen en asfalt ten behoeve van het dijkverzwaringsproject op Ameland ging in 2017 door. Het aantal containers (Twenty feet Equivalent Unit) dat via de haven van Harlingen zijn weg vond van en naar de grote zeehavens steeg met 4 % tot 23.673 TEU.

 

Visserij

Het aantal lossende Noordzeekotters met vis en garnalen, daalde met 8% naar 2271. Het aantal kotters van de Waddenzeevisserij dat in Harlingen kwam lossen bedroeg 2973 een daling van 14%.

 

Zeilvaart

Behalve de VBZH vloot van 70 schepen die Harlingen als thuishaven heeft verkozen, is het aantal bezoekende passanten in deze bedrijfstak gedaald van 989 naar 932.

Cruisevaart

Het aantal bezoekende riviercruiseschepen steeg van 40 schepen naar 49 schepen. In 2017 is 1 zeecruiseschip in de haven van Harlingen aangemeerd.