Port of Harlingen onderhoudt het strand

Port of Harlingen onderhoudt het strand

In opdracht van Port of Harlingen spuit aannemer Gebr. Van der Lee in april 2019 het strand van Harlingen op. Het gaat om zo’n 400 meter strand, vanaf de Zuiderpier richting het zuiden.

 

In 2015 werd het strand voor het laatst opgespoten. Sindsdien is het strand vrij smal en laag geworden, omdat er de afgelopen jaren bij slecht weer veel zand is weggespoeld, de Waddenzee in. In totaal wordt er zo’n 15.000 m3 zand opgespoten.

 

Vaargeulzand
Dit zand komt vrij bij het onderhoud van de vaargeul in de Waddenzee. Een sleephopperzuiger (de Mette Maria) brengt het zand naar de Vluchthaven. Vanwege de diepgang van de Mette Maria gebeurt dit bij hoog water.

 

Geperst
Vanuit de Vluchthaven wordt het zand met persleidingen naar het strand geperst. De persleiding wordt steeds met één of meer buizen verlengd, zodat het zand zoveel mogelijk op de juiste plaats terechtkomt. Eenmaal op het strand, wordt het zand met een shovel uitgespreid. Dit gebeurt met laag water, om het zo netjes mogelijk te kunnen afwerken.

 

Bereikbaarheid blijft
Tijdens het werk wordt de bereikbaarheid van de Terschellinger Bank van Rederij Wadden Transport, de trailerhelling, de Zuiderpier en het strandpaviljoen zoveel mogelijk gegarandeerd.

 

Beter benut
Als het werk op (naar verwachting) 1 mei klaar is, kan het strand weer beter worden benut. Ook worden de drijvende steigers weer geplaatst. Het is de bedoeling het strand elke twee jaar op te spuiten.

Post a Comment