Pact van Marrum aangeboden aan Minister Infrastructuur en Waterstaat

Pact van Marrum aangeboden aan Minister Infrastructuur en Waterstaat

Mei 2018 ondertekenden de Waddenzeehavens en de Coalitie Wadden Natuurlijk (CWN) het Pact van Marrum. En in oktober 2018 hadden wij de eer het Pact officieel aan te bieden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen.

 

In het Pact van Marrum zijn concrete afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de Waddenzeehavens de komende jaren op economisch en ecologisch vlak. Zo moet havenontwikkeling hand in hand gaan met de bescherming van de Waddenzee.

 

Minister positief over pact

Na de aanbieding en een toelichting van CWN en de Waddenzeehavens op de verschillende onderdelen van het Pact, reageerde de minister. “Integraliteit is van groot belang en deze samenwerking is een inspirerend voorbeeld. Ik ben dan ook erg blij dat er positieve geluiden zijn over de samenwerking in de regio. Het Pact heeft een positieve rol in de Gebiedsagenda,”, aldus Minister Van Nieuwenhuizen.

 

De volledige delegatie bestond uit Paul Pot (directeur Port of Harlingen), Arjen Bosch (Raad van Advies Waddenzeehavens), Arjen Kok (Provinciaal Ambassadeur Natuurmonumenten) , Marco Glastra (directeur Het Groninger Landschap) en Sonja van der Graaf (Coördinator CWN). De minister werd vergezeld door Erica Slump (hoofdingenieur-directeur bij Rijkswaterstaat Noord-Nederland).

 

CWN is een samenwerkingsverband van de Waddenvereniging, Vogelbescherming Nederland, Landschap Noord-Holland, It Fryske Gea, Stichting Het Groninger Landschap, Stichting WAD en Vereniging Natuurmonumenten.

Post a Comment