Port of Harlingen en bouwconsortium Levvel ondertekenen huurovereenkomst voor 10 ha in het kader van rijksproject Afsluitdijk

Port of Harlingen en bouwconsortium Levvel ondertekenen huurovereenkomst voor 10 ha in het kader van rijksproject Afsluitdijk

Bouwconsortium Levvel en het Harlinger havenbedrijf Port of Harlingen hebben een overeenstemming bereikt over de huur en verhuur van 10 ha terrein in de Harlinger haven. Het terrein zal worden benut voor bouwwerkzaamheden aan de Afsluitdijk. In Gorinchem tekenden alle betrokken partijen de vijf jaar durende overeenkomst. Het contract is op 1 oktober jl. ingegaan. De bouwstart volgt later dit jaar.

 

Opdrachtgever van het project Afsluitdijk is Rijkswaterstaat, die maart dit jaar het project heeft gegund aan bouwconsortium Levvel. Levvel wordt gevormd door Van Oord (in samenwerking met Aberdeen Standard Investments en APG Group), BAM (in samenwerking met PGGM) en Rebel.

 

Het consortium zal de versterking van de Afsluitdijk ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden gedurende 25 jaar. Nadat de Afsluitdijk is versterkt, kan hij de sterkste stormen doorstaan. De bouwwerkzaamheden starten dit najaar en zullen eind 2022 zijn afgerond.

 

In het kader van het rijksproject Afsluitdijk verhuurt Port of Harlingen aan Levvel een terrein van 10 ha aan de Lange Lijnbaan in de Industriehaven. De duur van de huurovereenkomst is vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging met nog een jaar. Naar verwachting zal de vestiging ongeveer één miljoen ton overslag genereren. Een beduidende economische impuls voor de haven van Harlingen en de gemeente.

 

De tijdelijke vestiging van Levvel is tevens een concrete stap in de verdere ontwikkeling van de Harlinger haven. Er zijn in de haven nog enkele stukken terrein in bezit van derden en daar wil Port of Harlingen verandering in brengen. Het Levvel-project bood het sinds vorig jaar verzelfstandigde havenbedrijf de mogelijkheid om het stuk terrein in de Industriehaven te verwerven. Het havenbedrijf verkreeg de 10 ha grond in erfpacht van de Gemeente. De vestiging van Levvel is een voorbeeld hoe Port of Harlingen inzet op efficiënt grondgebruik en faciliteert bij tijdelijke projecten en een partner is in de duurzame versterking van de regio.

Post a Comment