Wetterskip Fryslân knapt de keersluis Sas op

Keersluis SAS Harlingen

Wetterskip Fryslân knapt de keersluis Sas op

Keersluis SAS Harlingen

Wetterskip Fryslân start op dinsdag 13 april 2021 met het opknappen van de keersluis Sas Harlingen. Na bijna twintig jaar zijn de vier stalen sluisdeuren, aandrijvingen en andere installatieonderdelen toe aan een grondige onderhoudsbeurt. Zo kan de sluis weer twintig jaar mee en blijven zorgen voor droge voeten in Harlingen. Het werk is naar verwachting 9 juli 2021 klaar.

 

Onderhoud aan sluis is nodig

De keersluis Sas Harlingen is in 1963 gebouwd en in eigendom van Wetterskip Fryslân. De sluis bestaat uit twee vloeddeuren (aan de stadskant) en twee stormvloeddeuren (aan de Waddenzeekant). Rond 2003 is de keersluis Sas helemaal opgeknapt. De houten deuren zijn toen vervangen door stalen deuren. Om de waterkerende functie van de sluis ook in de toekomst te behouden, moet deze worden gerenoveerd.

 

Wat gaat er gebeuren?

 • Het waterschap gaat het volgende aan de keersluis doen:
  Opknappen van de sluisdeuren. Een grote kraan hijst de sluisdeuren per tweetal uit de sluis. Daarna gaan de deuren op transport naar een bedrijf die ze straalt en schildert. Na ongeveer zes weken komen de deuren terug en worden ze weer in de sluis gehesen.
 • Herstellen van de zogenaamde ‘slibopwoelinstallatie’ in de kelders van de sluis. Deze installatie, die het slib verwijdert als de sluisdeuren in gebruik zijn, werkt niet meer goed.
 • Herstellen van de aandrijvingen van de sluisdeuren in de kelders.
 • Kleine reparaties aan het beton, de luiken en leuningen van de sluis.

 

Planning werkzaamheden

 • Vanaf 1 april 2021: voorbereidende werkzaamheden bij de keersluis.
 • 13 april 2021: uithijsen en afvoeren van twee vloeddeuren.
 • Eind mei 2021: terugplaatsen van de opgeknapte vloeddeuren en uithijsen en afvoeren van de twee stormvloeddeuren.
 • Eind juni 2021: terugplaatsen van de opgeknapte twee stormvloeddeuren.
 • In de periodes tussen de hijsactiviteiten voert het waterschap in en aan het sluizencomplex herstelwerkzaamheden uit, zoals schilderwerk in de kelders. Alle werkzaamheden zijn naar verwachting voor de zomervakantie (die op 10 juli begint) klaar.

 

Overlast voor de omgeving

Enige hinder voor automobilisten, fietsers, wandelaars en scheepvaartverkeer door de werkzaamheden kan niet worden voorkomen. In samenwerking met de gemeente Harlingen en Port of Harlingen probeert Wetterskip Fryslân de hinder zoveel mogelijk te beperken. De Sasbrug over de kering is tijdens de hijsdagen een hele dag gestremd voor fietsers en wandelaars. Dan is er een omleidingsroute. Daarnaast kan het verkeer over de brug tijdens de werkzaamheden af en toe even worden opgehouden.
Alle stremmingen worden op tijd met borden aangekondigd. Beperkingen voor de scheepvaart worden gepubliceerd met scheepvaartberichten op: www.vaarweginformatie.nl.

 

Kering ook tijdens werkzaamheden veilig

Tijdens de onderhoudswerkzaamheden zijn er geen veiligheidsrisico’s voor de waterkerende functie van de sluis. Wetterskip Fryslân haalt de sluisdeuren er bewust buiten het stormseizoen uit. De twee deuren die in de sluis achterblijven, kunnen het water voldoende blijven keren.

 

Wie voert het werk uit?

Aannemer Knol Akkrum voert de opknapbeurt van de keersluis Sas Harlingen voor Wetterskip Fryslân uit. De totale kosten van het werk zijn 800.000 euro.

Actuele informatie over het project staat op: www.wetterskipfryslan.nl/keersluissas.

 

Post a Comment