Nieuw beheersysteem voor Port of Harlingen

Nieuw beheersysteem voor Port of Harlingen

Port of Harlingen gaat de diverse activiteiten in het havengebied onder meer beheren met ShipLogic. Na een grondig aanbestedingstraject is deze softwareleverancier als beste uit de bus gekomen.

 

Duurzame en multifunctionele haven
De kracht van de duurzame en multifunctionele haven van Harlingen is de verscheidenheid aan bedrijvigheid en werkgelegenheid. De haven is anno 2022 goed voor 1.400 banen en indirect voor 1.500 banen bij toeleveranciers en overige bedrijven. Port of Harlingen is veelzijdig en vormt een belangrijk knooppunt. Het ontsluit het noordelijk achterland, vormt een spil van activiteiten op de Noordzee, zoals visserij en offshore, en is ’the gate to the north’. Het havengebied biedt ruimte aan scheeps- en jachtbouw, visserij, transport en techniek. Tussen al die bedrijvigheid vaart de pleziervaart rond en zorgen veerdiensten voor het dagelijkse (toeristen)verkeer tussen Harlingen, Terschelling en Vlieland.

 

Aansluiting op bestaande werkprocessen
Om al deze activiteiten goed te beheren is Port of Harlingen gaan rondkijken naar een nieuwe leverancier, die de huidige software vervangt. Met ShipLogic heeft Port of Harlingen een product in handen waarmee veel kan worden georganiseerd. Denk aan het innen van de haven- en kadegelden, dossiervorming, vastleggen en plannen van scheepsbewegingen, registreren van activiteiten en rapportages opstellen. Dankzij de uitgebreide koppelmogelijkheden is ShipLogic naadloos aangesloten op de bestaande werkprocessen.

 

Transparant, correct en efficiënt rapporteren
Met de duidelijke vastlegging van gegevens is Port of Harlingen nog beter in staat om transparant, correct en efficiënt te rapporteren. Ook is het nog inzichtelijker te maken hoe de haven- en kadegelden worden geïnd. Daarmee draagt ShipLogic bij aan de ambitie van Port of Harlingen om te zorgen voor een vlotte, veilige en duurzame afwikkeling van het scheepvaartverkeer. Lees meer op de website van ShipLogic.

Post a Comment