Pleziervaart

In 2007 hebben de partners van ‘Varen doe je Samen!’ de handen ineengeslagen om de verkeersveiligheid op de Nederlandse vaarwegen te bevorderen. Er is gezamenlijk gewerkt aan het verbeteren van de veiligheid op de wateren waar zowel beroeps- als recreatievaart gebruik van maakt.

 

Voordat u gaat varen is het zaak een aantal dingen goed op orde te hebben. Is uw schip technisch in orde, krijgt het regelmatig onderhoud? Heeft u alles bij zich, zoals een actuele waterkaart, geschikte reddingvesten en communicatiemiddelen? Kent u de vaarregels, weet u hoe u in allerlei situaties die u onderweg kunt tegenkomen moet handelen?

Voorbereidingen treffen

Op de website www.varendoejesamen.nl vind u alle informatie om, als recreant, veilig en plezierig het water op te gaan.

Actuele waterdata

Op de website van Rijkswaterstaat treft u belangrijke waterdata, waaronder informatie over waterstanden, het getij, de stroming en golven.

Bruggen en sluizen

De haven van Harlingen heeft verschillende binnen- en buitenbruggen en sluizen. Op onze webpagina Bruggen en Sluizen vindt u een overzicht met de bijbehorende bedieningstijden en contactgegevens.

Marifoonkanalen Harlingen en Waddenzee

De marifoon is een belangrijk veiligheidsmiddel aan boord. Het maritieme communicatiemiddel bij uitstek. Zowel op zee als op de binnenwateren.

 

Als schipper of kapitein gebruikt u de marifoon niet alleen voor overleg met de sluismeester, de brugwachter en de havenmeester. Ook andere schepen brengt u via dit kanaal op de hoogte van uw voorgenomen manoeuvres.

 

Voor de scheepvaart in de Harlinger haven en het omringende Waddengebied zijn alle benodigde marifoonkanalen in kaart gebracht.

Ligplaatsen zeil- en motorboten

In Harlingen verwelkomen we veel maritieme passanten die op weg zijn van het IJsselmeer naar de eilanden. Als pleziervaarder kunt u met uw zeil- en/of motorboten liggen in de jachthavens en aan de kaden van de Noorder en Zuiderhaven. Allemaal locaties gelegen in het historisch centrum van Harlingen. De havens zijn bereikbaar via de drie bruggen die door Port of Harlingen worden bediend. Meer informatie over de bedieningstijden van deze bruggen treft u op de pagina ‘Bruggen en Sluizen’.

WiFi voor de scheepvaart

In de buitenhavens van Harlingen is voor de scheepvaart en andere havengebruikers WiFi beschikbaar. Dit wordt aangeboden door Binnenvaartnet.nl. Een landelijk initiatief waarmee u met één voordelig abonnement (van €120,- per jaar of € 10 per week in diverse havens en ligplaatsen toegang krijgt tot snel en onbeperkt internet. Meer informatie over deze service en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden, vindt u op de website van Binnenvaartnet.

Cruise Port Harlingen

Harlingen is één van de oudste havens in Nederland. Een prachtige stad met historische grachten, panden, binnenhavens en vriendelijke, verwelkomende inwoners. Het biedt een breed pallet aan culinaire en culturele juweeltjes en is gelegen aan de prachtige Waddenzee (UNESCO Werelderfgoed)

 

Harlingen is een prachtig startpunt om Nederland te ontdekken en daardoor ook zeer in trek is bij cruisereizigers. De haven heeft een state-of-the-art cruiseterminal waar twee schepen tegelijk kunnen worden afgehandeld.

 

Meer informatie over Harlingen als cruisebestemming en de terminal vindt u op www.cruiseportharlingen.nl.