Havenbedrijf Port of Harlingen opgericht

Havenbedrijf Port of Harlingen opgericht

Dinsdag 7 november 2017 heeft het College van B&W ingestemd met de oprichting van de N.V. Port of Harlingen. Daarnaast heeft het College ingestemd met de benoeming van de heer Paul Pot als algemeen directeur.

N.V. Port of Harlingen

Op 12 april 2017 heeft de gemeenteraad besloten tot de verzelfstandiging van de haven van Harlingen tot Port of Harlingen. De N.V. Port of Harlingen is verantwoordelijk voor de economische ontwikkeling, het beheer, onderhoud en de exploitatie van de havens in Harlingen. Na het raadsbesluit zijn de benodigde stappen gezet om de N.V. daadwerkelijk op te richten. Zo zijn de leden voor de raad van commissarissen en een havendirecteur aangetrokken en volgt in januari de inbreng van activa zodat in 2018 de bedrijfsmatige activiteiten als NV Port of Harlingen kunnen worden opgepakt.

De leden van de raad van commissarissen zijn als volgt

  • De heer Hans Engels (voorzitter);
  • De heer Harm Post;
  • De heer Marco Smit.

De heer Paul J. Pot  treedt op 1 februari 2018 aan als directeur van Port of Harlingen. Op dit moment is hij werkzaam bij het havenbedrijf van Amsterdam. Tot 1 februari 2018  blijft de huidige projectleider, de heer Onno Roelofs, interim directeur van de N.V. Port of Harlingen.

Post a Comment