Scheepvaartberichten

Scheepvaartberichten, zoals stremmingen, oponthoud en verkeersmaatregelen, voor de vaarwegen, bruggen en sluizen in beheer bij de gemeente Harlingen worden gepubliceerd op de website van Vaarweginformatie.

  • Berichten voor de vaarwegen in de zeehavens (zout water) vindt u onder het gebied “Waddenzee”.
  • Berichten voor de vaarwegen op het binnenwater (zoet water) vindt u onder het gebied “Fryslân”.