Markeren van onverlichte obstakels

De openbare kades in het Harlinger havengebied zijn veelal vrij toegankelijk en aangemerkt als openbare weg. Regelmatig worden delen van deze kades gebruikt voor tijdelijke opslag of stalling van containers, materialen, voertuigen en lading. Dit leidt regelmatig tot gevaarlijke situaties en schade aan passerende voertuigen.

Om dit te voorkomen is door het CROW een richtlijn opgesteld genaamd: “Richtlijn voor het markeren van onverlichte obstakels – CROW 130”.

Hoe werkt het?

Alle objecten/goederen die, met name tijdens de donkere uren, op de kades worden opgeslagen moeten goed zichtbaar zijn voor het wegverkeer. De beste manier is uiteraard middels goede verlichting, maar dat is niet overal praktisch uitvoerbaar of heeft niet altijd voldoende effect.

In die gevallen dienen deze zaken te worden gemarkeerd conform CROW richtlijn 130. Deze markering kan vast op het object zijn aangebracht of met losse markeringshekken / -bakens rond het object worden uitgevoerd.

De volledige richtlijn is te bestellen op de website www.crow.nl.