Port security

De afgelopen jaren is de wereld meer dan eens geconfronteerd met daden van terreur. Aanslagen hebben het besef doen groeien dat het risico reeël is en het gevaar dichtbij kan komen. Dit heeft wereldwijd geleid tot het aanscherpen van antiterrorisme maatregelen. Zo ook in de maritiemesector, er zijn securityregels en richtlijnen geformuleerd waaraan schepen en terminals zullen moeten voldoen. Deze zijn verwoord in de “International Ship and Port Faccility Security Code”, de ISPS Code.

Hoe werkt het?

Alle terminals die zeeschepen groter dan 500 Gross Ton op internationale reizen ontvangen, moeten per juli 2004 voldoen aan de ISPS Code. De ISPS Code is vastgesteld binnen de International Maritime Organization, de IMO. De Europese Unie heeft de Internationale wetgeving van de IMO overgenomen in een aparte EU Security-verordening. Wanneer we hier spreken van de ISPS Code, wordt daarmee ook de EU security verordening bedoeld.

Wat moet ik doen?

Volgens de ISPS Code moet elke terminal een Risk Assessment (risicoanalyse) doorlopen en een Port Facility Security Plan (beveiligingsplan) schrijven. In dit plan staat beschreven welke maatregelen de terminal neemt bij een toenemende dreiging van terrorisme. Voor het opstellen, invoeren en in stand houden van het Port Facility Plan dient een Port security Officer in dienst te zijn.

White list

Op de site van de IMO kunt de white list bekijken met alle goedgekeurde faciliteiten in Nederland en wereldwijd. Klik op ISPS Code database en log in onder Public en selecteer Nederland, vervolgens kunt u via ports en port facilities alle gecertificeerde faciliteiten in Harlingen bekijken.

Kijk voor meer informatie op www.imo.org