Port Environmental Review System (PERS)

PERS omvat een set richtlijnen ontworpen voor en door havens om de individuele prestaties van de haven op het gebied van milieumanagement te beoordelen en wordt onafhankelijk uitgevoerd door Lloyd’s Register Quality Assurance. Aan de hand van het invullen van een vragenlijst wordt een inventarisatie gemaakt van het huidige milieubeleid en de mogelijke verbeterpunten. PERS helpt de haven van Harlingen bij het identificeren van eventuele gebreken en het formuleren van doelen voor het verbeteren van het milieubeleid rond de haven.

Ecoports

De haven van Harlingen heeft een PERS-certificaat ontvangen en is daarnaast lid van Ecoports, een internationale verzameling van havens die een actief milieubeleid voorstaan.

Kijk voor meer informatie op www.ecoports.com