Informatie

Afvalinzameling Visserij

Op 20 november 2014 is de Green Deal Visserij voor een Schone Zee ondertekend. Deze Green Deal is tot stand gekomen omdat de partijen zijn overeengekomen dat de maritieme afvalkringloop gesloten moet worden, door middel van afval preventie, afvalmanagement in de havens en door afgiftemaximalisatie van verschillende afvalstromen vanuit de visserij.

Doelstelling

 • De vissersschepen houden al het ‘Fishing for litter’ en al het operationeel scheepsafval en huishoudelijk afval dat niet geloosd mag worden apart aan boord, en geven deze drie afvalstromen in de Nederlandse visserijhavens zoveel mogelijk apart af.
 • In 2016 faciliteren vier visserijhavens de afvalstromen uit de visserij op toereikende wijze en zonder oponthoud voor de vissers. De drie afvalstromen worden apart ingezameld.
 • Uniforme werkwijze Waddenzeehavens vanuit Ecoports en Green Dealprojecten.

Om deze doelstelling te realiseren is er door de Noordelijke Visserijhavens een uniform overzicht van de inzamelfaciliteiten opgesteld, zodat nog duidelijker is waar en hoe diverse afvalstromen afgegeven kunnen worden.

Wie doet wat?

In Nederland kennen we voor de afgifte en verwerking van scheepsafval het systeem van directe en indirecte financiering.

Te downloaden:

Bruggen en sluizen

De gemeente Harlingen heeft verschillende binnen-, buitenbruggen en sluizen.

Bedientijden bruggen en sluizen

Binnenbruggen

 • 1 april – 1 november van 9:00 – 12:00 uur, 13:00 – 19:00 uur.

Buiten deze periode worden de binnenbruggen niet bediend.

Havenbrug naar de Zuiderhaven

 • 1 april – 1 november van 6:00 – 22: 00 uur.
 • 1 november – 1 april van 8:00 – 12:00 uur en van 13:00 en 17:00 uur.
 • op zondag 7.45 – 22.00 uur, juli en augustus van 6.00 – 22.00 uur

De Havenbrug draait op afroep VHF 11.

Prins Hendrikbrug naar de Noorderhaven

 • 1 april – 1 november van 6:00 – 22: 00 uur: ieder uur om 5 voor het hele uur en 5 voor het halve uur.
 • 1 november – 1 april van 8:00 – 12:00 uur en van 13:00 en 17:00 uur
 • op zondag 7.45 – 22.00 uur, juli en augustus 6.00 – 22.00 uur.

Sluizen

In het hoogseizoen worden de Grote en Kleine sluis in Harlingen 7 dagen in de week bediend voor de watersporters. De sluizen worden vanwege de getijdestanden in overleg bediend. Voor de bediening kan contact opgenomen worden met de dienstdoende sluiswachter via 06-53752587.

De maximale afmeting van schepen mag 16 meter lang en 4 meter breed zijn, met een diepgang van 1,40 meter.

Belangrijke informatie

De brugwachter en sluiswachter is te bereiken via telefoonnummer 06-53752587 of marifoonkanaal VHF11.

Let op: houdt rekening met de verschillende doorvaarthoogte, -breedte en – diepte bij de bruggen en sluizen.

Bruggen en sluizen, doorvaart

Handige links voor de watersport en scheepvaart

Harlingen Seaport Business Association (HSBA)

Op de website van de Harlingen Seaport Business Association (HSBA) staat meer informatie over de HSBA.

Varen doe je samen

Om de verkeersveiligheid op de Nederlandse vaarwegen te bevorderen heeft een aantal partijen de handen ineen geslagen. Meer informatie staat op www.varendoejesamen.nl

Waterdata

Op de website van Rijkswaterstaat wordt belangrijke waterdata waaronder informatie over waterstanden, het getij, de stroming en golven.

Harlingen seaport

Havens, diepte

Marifoonkanalen Harlingen e.o.

De marifoon is een belangrijk veiligheidsmiddel aan boord. De marifoon is het communicatiemiddel bij uitstek. Ook in het overleg met de sluismeester, de brugwachter en de havenmeester is de marifoon een handig middel. Niet alleen met het personeel heb je verbinding, ook andere schepen breng je op de hoogte van je voorgenomen manoeuvres. Je kunt een marifoon zowel op zee als op de binnenwateren gebruiken.

Hierbij een overzicht van de marifoonkanalen voor de haven van Harlingen en het omringende Waddengebied.

Te downloaden:

Meer informatie

Havendienst Harlingen is verantwoordelijk voor de orde en veiligheid in de havens. De Havendienst  is gevestigd op de Waddenpromenade 9-3 en is  24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar:

Port Environmental Review System (PERS)

PERS omvat een set richtlijnen ontworpen voor en door havens om de individuele prestaties van de haven op het gebied van milieumanagement te beoordelen en wordt onafhankelijk uitgevoerd door Lloyd’s Register Quality Assurance. Aan de hand van het invullen van een vragenlijst wordt een inventarisatie gemaakt van het huidige milieubeleid en de mogelijke verbeterpunten. PERS helpt de haven van Harlingen bij het identificeren van eventuele gebreken en het formuleren van doelen voor het verbeteren van het milieubeleid rond de haven.

Ecoports

De haven van Harlingen heeft een PERS-certificaat ontvangen en is daarnaast lid van Ecoports, een internationale verzameling van havens die een actief milieubeleid voorstaan.

Te downloaden:

Kijk voor meer informatie op www.ecoports.com

Port security

De afgelopen jaren is de wereld meer dan eens geconfronteerd met daden van terreur. Aanslagen hebben het besef doen groeien dat het risico reeël is en het gevaar dichtbij kan komen. Dit heeft wereldwijd geleid tot het aanscherpen van antiterrorisme maatregelen. Zo ook in de maritiemesector, er zijn securityregels en richtlijnen geformuleerd waaraan schepen en terminals zullen moeten voldoen. Deze zijn verwoord in de “International Ship and Port Faccility Security Code”, de ISPS Code.

Hoe werkt het?

Alle terminals die zeeschepen groter dan 500 Gross Ton op internationale reizen ontvangen, moeten per juli 2004 voldoen aan de ISPS Code. De ISPS Code is vastgesteld binnen de International Maritime Organization, de IMO. De Europese Unie heeft de Internationale wetgeving van de IMO overgenomen in een aparte EU Security-verordening. Wanneer we hier spreken van de ISPS Code, wordt daarmee ook de EU security verordening bedoeld.

Wat moet ik doen?

Volgens de ISPS Code moet elke terminal een Risk Assessment (risicoanalyse) doorlopen en een Port Facility Security Plan (beveiligingsplan) schrijven. In dit plan staat beschreven welke maatregelen de terminal neemt bij een toenemende dreiging van terrorisme. Voor het opstellen, invoeren en in stand houden van het Port Facility Plan dient een Port security Officer in dienst te zijn.

White list

Op de site van de IMO kunt de white list bekijken met alle goedgekeurde faciliteiten in Nederland en wereldwijd. Klik op ISPS Code database en log in onder Public en selecteer Nederland, vervolgens kunt u via ports en port facilities alle gecertificeerde faciliteiten in Harlingen bekijken.

Kijk voor meer informatie op www.imo.org

Scheepsvaartberichten

Scheepvaartberichten, zoals stremmingen, oponthoud en verkeersmaatregelen, voor de vaarwegen, bruggen en sluizen in beheer bij de gemeente Harlingen worden gepubliceerd op de website van Vaarweginformatie.

 • Berichten voor de vaarwegen in de zeehavens (zout water) vindt u onder het gebied “Waddenzee”.
 • Berichten voor de vaarwegen op het binnenwater (zoet water) vindt u onder het gebied “Fryslân”.

Wifi voor de scheepvaart

In de buitenhavens van Harlingen is voor de scheepvaart en andere havengebruikers WiFi beschikbaar. Dit wordt aangeboden door Binnenvaartnet.nl. Een landelijk initiatief waarmee u met één voordelig abonnement van €52,- per jaar in diverse havens en ligplaatsen toegang krijgt tot snel en onbeperkt internet.

Hoe werkt het?

In Harlingen biedt Binnenvaartnet.nl WiFi-dekking op locaties aan de rechterkant:

Wat moet ik doen?

U kunt zich aanmelden op de website van Binnenvaartnet.

Te downloaden: