Verbindingen

Het succes van de haven valt of staat met goede bereikbaarheid en doorvoerverbindingen. Port of Harlingen werkt continu aan het onderhouden, verbeteren en optimaliseren van haar bereikbaarheid via land en water. Goederenvervoer over water is een kosteneffectieve en relatief duurzame vorm van transport en wordt ook vanuit de Harlinger haven sterk gestimuleerd.

Waarborging vlotte en veilige vaart

Aan de zeezijde worden bijvoorbeeld de vaargeulen richting de Noordzee en het IJsselmeer consequent op diepte gehouden. Daarnaast wordt de vrijstelling van de loodsplicht verruimd, drukte op het water voorkomen en de veiligheid in de havenmond gewaarborgd.

Verbeteringen binnenwateren

Een van de speerpunten In de Port of Harlingen Havenvisie 2030 is dat het Van Harinxmakanaal over de gehele lengte bevaarbaar zal zijn voor schepen tot en met klasse Va en hebben de Tsjerk Hiddessluizen een tweede kolk voor de beroepsvaart.

Verbindingen recreatieve vaart

Samen met de Gemeente Harlingen zetten we al jaren in op het bevorderen van het toerisme en de waterrecreatie. De Nieuwe Willemshaven is de afgelopen 10 jaar getransformeerd van een handelshaven met op- en overslagactiviteiten naar een toeristisch recreatief gebied. Ook voor de recreatieve vaart zorgen wij voor optimale verbindingen.

Personenvervoer naar de Waddeneilanden

Het personenvervoer tussen het vaste land en de Waddeneilanden wordt eveneens in stand gehouden. Dat betekent dat deze verbindingen voor het publiek en de eilandbevolking toereikend zijn en blijven. Reguliere, structurele, betaalbare, betrouwbare en financieel gezonde bootdiensten gedurende het gehele jaar. Ook in de perioden waarin de vraag naar vervoer gering is.

Cruisevaart

Belangrijke en gekoesterde toeristische klanten in de Harlinger haven zijn de zee- en riviercruisevaart. Port of Harlingen wil ook voor deze klanten een aantrekkelijke aanlooplocatie zijn en blijven. Hiervoor doet zij de nodige investeringen. In 2018 is een multifunctionele steiger voor het accommoderen van zeecruiseschepen tot een lengte van 160 m in gebruik genomen. Deze drijvende steiger is speciaal daarvoor aangelegd in de Nieuwe Willemshaven. Naast de zeecruiseschepen worden ook riviercruiseschepen aan de steiger afgemeerd.

Bruine vloot

In Harlingen ligt een grote bruine vloot van ongeveer 70 traditionele zeilschepen, die afmeren op verschillende locaties in de Willemshaven, het Dok en de Zuiderhaven. Harlingen is een van de grootste charterhavens in Nederland en heeft een gunstige uitvalbasis naar het Wad en het IJsselmeer. De Harlinger haven en gemeente zetten sterk in om de bruine vloot voor Harlingen te behouden en investeren in goede breikbaarheid, ligplaatsen en voorzieningen, zoals walstroom en waterleverantie.

Pleziervaart

In Harlingen verwelkomen we veel maritieme passanten die op weg zijn van het IJsselmeer naar de eilanden. Als pleziervaarder kunt u met uw zeil- en/of motorboten liggen in de jachthavens en aan de kaden van de Noorder en Zuiderhaven. Allemaal locaties gelegen in het historisch centrum van Harlingen. De havens zijn bereikbaar via de drie bruggen die door Port of Harlingen worden bediend. Meer informatie over de bedieningstijden van deze bruggen treft u op de pagina ‘Bruggen en Sluizen’.

Feiten op rij

Zeezijdig:

  • vaargeul naar de Noordzee, max. NAP – 7,5 m, geen sluizen)
  • naar het IJsselmeer via vaargeul Boontjes, max. NAP – 3,80 m, sluizen Kornwerderzand

Landzijdig:

  • Weg: Rijksweg A31 richting Leeuwarden en Groningen, N31/A7 richting Sneek, Afsluitdijk en Amsterdam
  • Binnenvaart: Van Harinxmakanaal richting Leeuwarden, CEMT-klasse IV, met beperking Va
  • Spoor: geen