Grond, bagger en bouwstoffen gebruiken

Als u gaat bouwen of verbouwen moet u zorgen voor de kwaliteit van de bouwmaterialen zoals grond, baggerspecie en bouwstoffen. Denk bij bouwstoffen aan beton, asfalt, dakpannen en bakstenen. In het Besluit bodemkwaliteit staat welke bouwmaterialen u moet melden.

Alleen bedrijven moeten melden dat zij bouwmaterialen gaan gebruiken. U moet in ieder geval melden waar de materialen vandaan komen en hoe u bouwafval afvoert. Ook het opnieuw gebruiken van sloopmateriaal moet u melden.

Wat moet ik doen?

Stap 1: bepaal of u een melding moet doen
Het bedrijf dat de bouwmaterialen gebruikt, moet de melding doen. Dit hoeft echter niet in de volgende situaties:

 • minder dan 50 m3 schone grond gebruiken
 • baggerspecie verspreiden op het aangrenzend perceel
 • eigen grond of baggerspecie in landbouwbedrijf gebruiken of opslaan
 • bouwstoffen die niet vervuild zijn gebruiken of opslaan

Als u als particulier zelf de bouwmaterialen gaat gebruiken, hoeft u dit niet te melden.

Stap 2: bepaal wanneer u de melding moet doen

 • Gebruikt u met uw bedrijf vervuilde bouwstoffen? Dan meldt u dit uiterlijk 30 dagen van tevoren.
 • Gebruikt u met uw bedrijf schone grond? Dan meldt u dit uiterlijk 5 werkdagen van tevoren.
 • Gaat u met uw bedrijf een tijdelijk depot voor grond of bagger oprichten of andere grote werken uitvoeren? Vraag dan aan de gemeente wanneer u dit moet melden.

Stap 3: de melding doen
Doe de melding bij het Meldpunt Bodemkwaliteit. Geef hierbij de volgende gegevens:

 • soort, hoeveelheid en kwaliteit van de bouwmaterialen
 • adresgegevens van het bedrijf dat de bouwmaterialen gebruikt
 • plaats waar u de bouwmaterialen gebruikt
 • datum waarop u de bouwmaterialen gebruikt
 • plaats waar de bouwmaterialen vandaan komen