Gemeentegrond gebruiken, toestemming

U kunt de gemeente vragen of u gemeentelijke grond mag gebruiken. Bijvoorbeeld voor een tuin of wei, opslag van bouwmaterialen of plaatsen van een container. Gaat de gemeente akkoord? Dan mag u de grond gebruiken, maar de gemeente blijft altijd eigenaar.

Wat moet ik doen?

Vraag de gemeente of u de grond mag gebruiken. Geef daarbij de volgende informatie:

  • Waarvoor u de grond wilt gebruiken,
  • Van wanneer tot wanneer u de grond wil gebruiken,
  • Een situatieschets van de grond waar het om gaat.

Neem voor de aanvraag een geldig identiteitsbewijs mee.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente Harlingen.