Exploitatieovereenkomst

In een exploitatieovereenkomst staan afspraken over het aanleggen van openbare voorzieningen. Bijvoorbeeld riolering, wegen, verlichting en het bouwrijp maken van grond.

De gemeente maakt afspraken hierover met projectontwikkelaars, bouwondernemingen of woningcoöperaties. In de overeenkomst staat bijvoorbeeld wie de kosten betaalt voor de aanleg van de voorziening.

Wat moet ik doen?

De procedure verschilt per project. Het is daarom verstandig om met de gemeente te overleggen. Wat u mee moet nemen hangt erg van de aard van de overeenkomst af. Hebt u al een bouwplan, neem dat dan in ieder geval mee.

Meer informatie

Neem voor informatie over de voorwaarden en de procedure contact op met de gemeente.